טופס הרשמה 

כל תלמיד שיתקבל לבית הספר יקבל לאחר התהליך ויזת סטודנט בקנדה 
אופציה זו פותחת דלתות ומאפשרת עבודה חוקית מובטחת עם שכר הולם בתקופת הלימודים כחלק מהמסלול .